Hur mycket återbetalas till mig?

Hur mycket återbetalas till mig?

Belöningen kan vara allt mellan 0,50€ upp till 15€, beroende på dina nettoförluster från den gångna veckan.

Green Gaming återbetalningen är 10% av dina nettoförluster från de inkluderade spelkategorierna. Den högsta möjliga belöningen är 15€.

Belöningen betalas ut enligt tabellen nedan:

 

Nettoförlust mellan 0,01€ upp till 9,99€ 0,50€
Nettoförlust mellan 10,00€ upp till 19,99€ 1€
Nettoförlust mellan 20,00€ upp till 29,99€ 2€
Nettoförlust mellan 30,00€ upp till 39,99€ 3€
Nettoförlust mellan 40,00€ upp till 49,99€ 4€
Nettoförlust mellan 50,00€ upp till 59,99€ 5€
Nettoförlust mellan 60,00€ upp till 69,99€ 6€
Nettoförlust mellan 70,00€ upp till 79,99€ 7€
Nettoförlust mellan 80,00€ upp till 89,99€ 8€
Nettoförlust mellan 90,00€ upp till 99,99€ 9€
Nettoförlust mellan 100,00€ upp till 109,99€ 10€
Nettoförlust mellan 110,00€ upp till 119,99€ 11€
Nettoförlust mellan 120,00€ upp till 129,99€ 12€
Nettoförlust mellan 130,00€ upp till 139,99€ 13€
Nettoförlust mellan 140,00€ upp till 149,99€ 14€
Nettoförlust mellan 150,00€ upp till 2 000€ 15€