Hur kan jag justera mina insättnings eller förlustgränser?

Hur kan jag justera mina insättnings eller förlustgränser?

Insättnings -och/eller förlustgränsen kan sänkas, höjas eller tas bort helt. Du kan justera dina gränser genom att gå till den högra menyn och välja "Verktyg för spelansvar". 

Om du vill höja din nuvarande gräns kommer du att behöva vänta 7 dagar innan den nya gränsen träder i kraft. Detta är för att skydda dig från att spela bort mer än vad du kanske tänkt dig i stundens hetta.