Varför frågar ni hur jag finansierar mitt spelande?

Vi är skyldiga enligt lag 444/2017 om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism att ha en god kännedom om dig som kund. Vi måste därmed också ha en förståelse om hur du finansierar ditt spelande. Vid vissa fall kan vi också behöva se kontoutdrag, lönekvitton eller andra handlingar som visar hur du finansierat ditt spelande.

Den information vi tar del av behandlas konfidentiellt. Penningtvättslagen baserar sig på EU:s penningtvättsdirektiv och den gäller för alla finansiella företag inom EU, inte bara spelbolag utan också banker, revisorer, fastighetsmäklare med flera.