Varför kan jag inte göra en cash out?

Varför kan jag inte göra en cash out?

Om en Cash Out är tillgänglig så är det bara syndikatents kapten som kan använda möjligheten.