Kan jag avbryta mitt uttag?

Kan jag avbryta mitt uttag?

Uttag kan inte avbrytas eftersom dessa handläggs omedelbart efter att man bekräftat sin förfrågan om uttag. Det betyder att man kommer få sitt uttag nästan omgående. Tiden det kan ta för ett uttag att dyka upp på bankkontot kan variera beroende från bank till bank. 

Vänligen notera!
Uttag kan inte avbrytas från kundtjänsten.