Kan jag påskynda att en ny gräns träder i kraft?

Kan jag påskynda att en ny gräns träder i kraft?

Den nya ökade gränsen kan inte påskyndas. Om någon gräns höjs kommer det att finnas en väntetid på sju dagar innan den träder i kraft.

Den här 7-dagars väntetiden är ett skyddsnät, som förhindrar dig från att spela för mer än vad du kanske tänkt dig spela för i stundens hetta.  

Vänligen notera!
Vår kundservice kan inte manuellt påskynda några begränsningar som har ökats.