Varför är inte Cash Out tillgängligt för mitt spel?

Varför är inte Cash Out tillgängligt för mitt spel?

Cash Out är inte alltid tillgänglig. Det finns många faktorer om en Cash Out är tillgänglig eller inte, särskilt i ett live spel. Tillgängligheten kan ändras i värde, försvinna och återvända när som helst under spelets gång.

På Paf kan vi inte påverka tillgängligheten av Cash Out. Här gäller regel B.1.3.

Funktionen ”Betala ut” (Cash Out) ger kontohavaren möjlighet att lösa in en satsning, vars status har ännu inte avgjorts, till sitt nuvarande värde. Den är tillgängligt på utvalda evenemang både i både i spel före match och live, samt i både enkel- och flersatsningar. Betala ut (Cash Out)-funktioner kan inte användas på gratisspel. Betala ut (Cash Out)-förfrågningar kan eventuellt vara föremål för samma fördröjningsförfarande som anges i ”Avsnitt 1, paragraf 4.5” Skulle det hända att under denna fördröjning, oavsett skäl, antingen oddset tas bort eller att oddset fluktuerar, kommer inte Utbetalnings-förfrågan att accepteras och kontohavaren kommer att informeras om detta med ett meddelande på skärmen. Paf förbehåller sig rätten att erbjuda sådan funktionalitet helt enligt eget gottfinnande och erkänner eller accepterar inte något som helst ansvar om Betala-ut (Cash Out)-funktionen inte är tillgänglig. Skulle Betala ut (Cash Out)-förfrågan vara framgångsrik, kommer satsningen att betalas omedelbart och eventuella efterföljande evenemang som händer i relation till satsningen kommer inte att beaktas. I fall av att en utbetalning har lidit av en tekniska problem, prissättnings- eller utbetalningsfel, någon gång mellan den ursprungliga tiden för placering och utbetalningen, förbehåller sig Paf rätten att rätta till sådana brister i enlighet med ”Avsnitt A, paragraf 6.2”

Alla bettingregler kan hittas här.